مجموعه : معرفی مناطق و سازمانها
بازدید : 3844

نام مدیر عامل: مشتاق مالکی

مدرک تحصیلی: لیسانس

اهداف و وظایف سازمان:

-اصلاح سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر بیرجند ومیزان جمعیت ووضعیت ترافیکی آن

-بکارگیری واستفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه وآسایش مسافرین درون شهری ورضایتمندی شهروندان

-توسعه وتکمیل ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی وساست گذاری مناسب جهت تامین نیازمندیهای آتی شهر از نظر تعداد تاکسی

-بالا بردن سطح دانش وکارائی پرسنل ورانندگان ودارندگان تاکسی

-مکانیزه نمودن سیستم تاکسیرانی متناسب با شهر الکترونیک جهت تسریع در امور رانندگان وشهروندان

-نوسازی وتبدیل ناوگان فرسوده جهت استفاده بهینه از حمل ونقل درون شهری وکاهش آلودگی محیط زیست

-برنامه ریزی در امور اجرایی،کنترل ،بازرسی امور انضباطی وتشویقی وخدماتی

-تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه

-استفاده وبکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض ودرآمدهای قانونی وانجام امور کارشناسی

-استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی واستخدامی وصرفه وصلاح سازمان برابر مفاد اساسنامه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : ---

تلفن شهرداری :05632553579  فکس : 05632553580

پست الکترونیک : shahrdarizohan@gmail.com

آدرس : خراسان جنوبی - شهر زهان-بلوار امام رضا(ع)- شهرداری زهان

بازدید امروز9
بازدید دیروز100
بازدید هفته510
بازدید ماه2159
کل بازدید92405